čerpací stanice, distribuce a skladování pohonných hmot, oleje a PHM

Čerpací stanice, přeprava, skladování a prodej ropných produktů

Pohonné hmoty prodávané v síti čerpacích stanic společnosti AREX, a.s. vyhovují nejpřísnějším požadavkům kvality

Společnost AREX CZ a.s. zajišťuje dopravu pohonných hmot. Disponujeme moderními tahači s cisternovými návěsy. Cisterny jsou vybaveny veškerým technickým zařízením potřebným k tomu, aby přeprava pohonných hmot byla bezpečná a riziko ekologické havárie minimální. Samozřejmostí je rekuperace par, čerpadla a počítadla.

AREX CZ a.s. se zaměřuje na maloobchod i velkoobchod s pohonnými hmotami, provozování čerpacích stanic a autodopravu. Společnost nabízí komplexní služby v oblasti dodávek pohonných hmot v České republice. Vysoká úroveň služeb, individuální přístup k zákazníkům, garance kvality a původu zboží a optimalizace logistických nákladů jí staví na čelní místo prodejců pohonných hmot.

AREX CZ a.s. je oficiálním obchodním zástupcem společnosti GreenChem B.V. Holandsko pro prodej výrobku AdBlue podle normy DIN 70070, včetně příslušného balení a plnícího zařízení pro nákladní vozidla s SCR katalyzátory s garancí kvality a původu výrobku. Stejně tak, jako u dodávek pohonných hmot a topných olejů je u tohoto výrobku zajišťována vysoká úroveň služeb, individuální přístup k zákazníků, včetně zabezpečení logistiky podle smluvního ujednání se zákazníkem.

Sídlo společnosti je v Českých Budějovicích. Odběrateli společnosti jsou individuální zákazníci, živnostníci, malé i velké společnosti, soukromé čerpací stanice, průmyslové podniky, dopravní společnosti, zemědělci, ale i státní organizace.

AREX CZ a.s. je ryze českou, zdravou a dynamicky se rozvíjející firmou, která vyhovuje nejpřísnějším požadavkům kvality.

přeprava, skladování a prodej ropných produktů

prodej, skladování a přepravu AdBlue pro nákladní vozidla s SCR katalyzátorem v systémech GreenChem (Holandsko)

poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních služeb jiným subjektům

AdBlue

Dne 1.října roku 2005 vstoupila v platnost nová emisní norma EURO 4, která výrobcům nákladních vozidel ukládá za povinnost vyrábět od 1. října 2006 pouze vozy splňující tuto normu.

Většina vozů, splňujících emisní limity podle EURO 4 bude používat technologii SRC. Tato technologie spočívá ve vybavení vozidla dalším katalyzátorem. Před průchodem zplodin tímto katalyzátorem se do výfukových plynů vstřikuje asi 32 % roztok močoviny v čisté vodě, známý pod obchodním názvem AdBlue.

Společnost AREX CZ a.s. se stala součástí celoevropské distribuční sítě holandské společnosti Greenchem, která je výrobcem produktu AdBlue. Díky této exklusivní smlouvě jsme schopni klientům nabídnout a zajistit cenově zajímavé dodávky AdBlue ve všech dostupných formách balení – v kanystrech, výměnných kontejnerech, velkoobjemových nádržích s výdejní technologií.

Pokud budete mít zájem, mohou Vám obchodní zástupci společnosti nabídnout spolu s produkty AdBlue i dodávky klasických motorových paliv, topných olejů, v případě vyšší spotřeby i navrhnout formu samostatného zásobovacího místa pro vaši firmu.

Doprava

AREX CZ a.s. zajišťuje distribuci pohonných hmot. Disponujeme speciálními, moderními, cisternovými návěsy, určenými pro silniční přepravu nebezpečných látek dle ADR. Speciální cisternové návěsy jsou vybaveny veškerým nejmodernějším technickým zařízením, napomáhajícím k tomu, aby přeprava pohonných hmot byla na nejvyšší možné úrovni bezpečnosti s minimálním rizikem ekologické havárie a splňovala přísné evropské normy.

Samozřejmou součástí cisternových návěsů jsou: rekuperace par, čerpadla spodního plnění a stáčení a počítadla.

Kde nás najdete

Na Vaší návštěvu se těší kolektiv společnosti AREX CZ a.s.

Českých Budějovicích, Pražská tř. 2772/121

V Ledenicích

V Kaplici

V Hubenově

Ve Lhenicích